Home  »  Bijbelteksten  »  Geloven  »  Geloof en genade
  • Register

Geloof en genade


geloof genade"Daarom is het (alles) uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is..." -
Romeinen, hoofdstuk 4 vers 16.

 

Als ik in geloof leef, ben ik ootmoedig en dan krijg ik genade. Abraham werd een vader voor allen die geloven. Als de wet van Mozes het enige middel zou zijn om deel te krijgen aan de belofte, dan had ik niets gekregen omdat ik geen natuurlijke Jood ben (maar een heiden...), maar nu het geloof bepalend is, is voor mij de belofte gaan gelden, namelijk dat ik op aarde deel kan krijgen aan goddelijke natuur. Welke andere beloften zouden heerlijker zijn: een lang leven, veel aardse goederen? Dat waren de beloften die  in vervulling zouden gaan als ik zou leven naar de wet van Mozes. Maar met al die heerlijke aardse beloften kon toch de zonde niet overwonnen worden omdat de wet de begeerte niet aanpakt.

De grootste belofte voor de mens op aarde is deel krijgen aan goddelijke natuur

Nu de belofte geldt dat ik mede-erfgenaam van Jezus kan zijn, gaat ook het leven van Jezus voor mij schijnen. Dat leven is geen leven naar het vlees, met aangename (aardse) zaken, maar een leven dat vrijmaakt van de zonde, waar ik menselijk gezien in de druk of in het nauw komt. Maar nooit is de druk zo groot dat er geen uitweg is. Ik heb dus geen bovenmenselijke verzoekingen te doorstaan ( zie 1 KorintiĆ«rs, hoofdstuk 10 vers13) als ik in geloof leef en het van de genade verwacht. Genade is een ander woord voor hulp. Hulp op de juiste tijd, namelijk als ik verzocht word, kan ik hulp en kracht vinden bij de troon der genade (zie HebreeĆ«n, hoofdstuk 4 vers 16).

 

Reacties (0)

1000 tekens over

Cancel or